Υποστήριξη Πελατών

Παρακλούμε περιγράψτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, σύντομα και περιεκτικά.