Are you a Robot?

Are you a Robot?

“I’m not a Robot”. Πόσες φορές το δηλώσαμε αυτό σε φόρμες επικοινωνίας και παραγγελιών “κλικάροντας” το αντίστοιχο κουτάκι στη φόρμα…

Πλέον με την νέα αναβάθμιση της υπηρεσίας eeCAPTCHA (v3) της Google, αυτό θα γίνει μία ανάμνηση στην οποία θα αναφερόμαστε στις ιστορίες για το πως ήταν το Internet κάποτε. Read More »