Δημόσιες υπηρεσίες online: GOV.GR

Δημόσιες υπηρεσίες online: GOV.GR

Κάτι το οποίο περιμέναμε χρόνια είναι πλεόν πραγματικότητα. Ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, είναι σε δοκιμαστική λειτουργία για να δούμε τη λειτουργικότητά του.

Με τον ερχομό του COVID-19 έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχίσει η εξυπηρέτηση των πλοιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η λύση αυτή ακούει στο όνομα GOVGR.

Ο ιστότοτοπος https://www.gov.gr είναι μία διαδικτυακή πύλη στις υπηρεσίες του δημοσίου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε αρκετές συναλλαγές με το δημόσιο. Η λειτουργία του βέβαια είναι σε beta κατάσταση, πράγμα το οποίο σημαίνει πως μπορεί να βρούμε κάποια προβληματάκια-δυσλειτουργίες, αλλά σίγουρα όλη αυτή η κίνηση είναι για το καλύτερο.

Αναφορικά κάποιες από τις διαδικασίες που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσω του https://www.gov.gr είναι:

  • Έκδοση εξουσιοδότησης
  • Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
  • Σύσταση επιχείρησης

Leave a Reply