Δημόσιες υπηρεσίες online: GOV.GR

Δημόσιες υπηρεσίες online: GOV.GR

Κάτι το οποίο περιμέναμε χρόνια είναι πλεόν πραγματικότητα. Ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, είναι σε δοκιμαστική λειτουργία για να δούμε τη λειτουργικότητά του.

Με τον ερχομό του COVID-19 έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχίσει η εξυπηρέτηση των πλοιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η λύση αυτή ακούει στο όνομα GOVGR.

Read More »
Are you a Robot?

Are you a Robot?

“I’m not a Robot”. Πόσες φορές το δηλώσαμε αυτό σε φόρμες επικοινωνίας και παραγγελιών “κλικάροντας” το αντίστοιχο κουτάκι στη φόρμα…

Πλέον με την νέα αναβάθμιση της υπηρεσίας eeCAPTCHA (v3) της Google, αυτό θα γίνει μία ανάμνηση στην οποία θα αναφερόμαστε στις ιστορίες για το πως ήταν το Internet κάποτε. Read More »